Về thanh toán:


Thanh toán: Thanh toán ≤1000USD 100% Thanh toán T / T Trước


Thanh toán> 1000USD 30% T / T Trả trước, cân bằng 70% trước khi thanh toán


100% thư tín dụng không hủy ngang


Chủ tài khoản cá nhân USD của tôi


L / C

 

after service.png