Dây cắt molypden 0.18mm

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Dây cắt molypden 0.18mm


Nội dung Mo: Mo> = 99,95%

Mật độ:> 10.2g / cm3

Dây đo: 0.01-3.5mm

Bề mặt: axit, làm sạch

Điểm nóng chảy: 2610 độ

tên sản phẩm

Dây molypden

Tinh khiết

≥99,95%

Phân tích định lượng

Thành phần

Ni

Mg

Fe

Pb

Al

Bi

Si

CD

Ca

P

Sự tập trung(%)

0,003

0.002

0,005

0.0001

0.002

0.0001

0.002

0.0001

0.002

0.001

Thành phần

C

O

N

Sb

Sn


Sự tập trung(%)

0,01

0,003

0,003

0.0005

0.0001


Độ tinh khiết (cơ sở kim loại) Mo ≥99.95%

Thành phần

Ni

Mg

Fe

Pb

Al

Bi

Si

CD

P

Sự tập trung(%)

0.0014

<>

0.0047

<>

0.0002

<>

<>

<>

<>

Thành phần

C

N

Sb

Sn

Cu

Sự tập trung(%)

0.0021

0,03

<>

<>

<>

Độ tinh khiết (cơ sở kim loại) Mo ≥99.97


Yêu cầu thông tin