Banner

Industry

Thanh titan đã được chuyển đến Malaysia

Apr 18, 2019

Một lô thanh Titan đã được chuyển đi, đích đến malaysia.

Tên sản phẩm: Thanh Titan

Số lượng: 50 CÁI

Thời gian giao hàng: ngày 13-3-2019  检验3

钛棒发货