Thanh titan đã được chuyển đến Malaysia

Một lô   Thanh titan đã được vận chuyển, điểm đến Malaysia.

Tên sản phẩm: Thanh Titan

Số lượng: 6 chiếc

Thời gian giao hàng: 3-3-2019  


钛棒4

检验

发货