Titan anode được chở sang Liên bang Nga

Một lôTitanAnodeđã được vận chuyển, điểm đến Nga.

Tên sản phẩm: Cực dương làm bằng titan

Số lượng: 5PCS

Thời gian giao hàng: 10-3-2019 


检验阳极3发货