Địa chỉ: số 1.28 Gaoxin đường Baoji thành phố tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc

PCTHER 721013


E-mail: info@yunch.tech bán hàng & dịch vụĐội ngũ bán hàng- Đội ngũ bán hàng-


Điện thoại: 86 917 3373378 Điện thoại: 86 917 3373399

Fax: 86 917 3373250 Fax: 86 917 3373251


Nhóm vận hành thị trường Nhóm hệ thống cơ sở dữ liệu


Điện thoại di động 86 180 4917 4416 Điện thoại di động 86 188 4558 7965


Đội ngũ dịch vụ sau bán hàng


Điện thoại: +86 182 9170 5431

Điện thoại: +86 150 9158 7214
Phòng sản xuất


Điện thoại: 86 158 2987 3682 Điện thoại: 86 182 2074 5501

Fax: 86 917 3373390 Fax: 86 917 3373379


Phòng hành chính phòng tài chính


Điện thoại: 86 917 3372200 Điện thoại: 86 152 2987 2388

Fax: 86 917 3372200 Fax: 86 917 337 3355


201904121159456024333