Thiểm Tây yunzhong phát triển ngành công nghiệp co., Ltd

Địa chỉ : NO.128Gaoxin đường Baoji thành phố tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc

Máy tính : 721013

Điện thoại : + 86-917-3373378

Fax : + 86-917-3373378

Điện thoại : 86 18840380183 (Whatsapp)

Điện thoại di động : 86 18291705431

E-mail : info@yunch.tech