Khu công nghiệp

1-1.jpg

Hoa của chúng tôi

1-2.jpg

Cỏ xanh của chúng tôi với đá

2.0.jpg

Đá quái thú của chúng tôi

3.0.jpg3.0.jpg

Hành lang nhà máy

1.0.jpg

Chương trình bên văn phòng

Yunch.jpg

Nhìn từ trên xuống

Yunch 2.jpg

Góc nhà máy

Yunch.png

Đội ngũ của chúng tôi

webwxgetmsgimg (5).jpg

Phòng văn phòng